Adrian CIOFLÂNCĂ este directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006), contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la  International Holocaust Remembrance Alliance. Beneficiar al mai multor burse și granturi de cercetare, între care Tziporah Wiesel Fellow al United States Holocaust Memorial Museum (2009).  A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, violență politică, istorie culturală, teoria istoriei. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2013.

Expert în cadrul proiectului Dreptul și accesul la cultură: repere din istoria culturii (de la Constituția României din 1923 până în zilele noastre) produs de PostModernism Museum.

Mai multe despre expert:  http://www.cnsas.ro/documente/membrii/Cioflanca%20CV%202018.pdf