Adrian Cioflâncă este directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” . Membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006), contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance Alliance. Beneficiar al mai multor burse și granturi de cercetare, între care Tziporah Wiesel Fellow al United States Holocaust Memorial Museum (2009). A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, violență politică, istorie culturală, teoria istoriei. A editat opt volume, în colaborare; cel mai recent: „Antisemitismul și Holocaustul din perspectivă comunistă. Un caz de distorsiune ideologică”, în Adrian Cioflâncă (ed.), Discurs și violență antisemită în România modernă, număr tematic al „Revistei de Istorie a Evreilor din România”, nr. 4-5 (20-21), 2019-2020.

Expert în cadrul proiectului Dreptul și accesul la cultură: repere din istoria culturii (de la Constituția României din 1923 până în zilele noastre) , Noii industriași, creativii, volumul 4, 2021 și Politicile umorului de extremă dreaptă și războiul imaginilor din România, 2022, produse de PostModernism Museum.

Mai multe despre expert:  http://www.cnsas.ro/documente/membrii/Cioflanca%20CV%202018.pdf