Proiect derulat cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2024

Narațiuni ale națiunii 

Valori Naționale

Scopul proiectului este de a prezenta și explora conceptual și documentar modalitățile în care au fost alcătuite narațiunile literare, vizuale și muzicale ale națiunii române, prin reprezentările artiștilor vizuali, conceptelor muzeografice și muzicienilor.

 

Tipologii de narațiuni

Proiectul are ca punct de pornire tipologii de narațiuni vizuale și muzicale ale națiunii române, urmărind problematici și unghiuri de cercetare diverse și complementare din domenii de analiză precum istorie, istoria literaturii, istoria artei, istoria muzicii, istoria benzii desenate.

Dimensiune Europeană

Abordarea valorilor naționale, pe înțelesul publicului tânăr, într-o perspectivă multidisciplinară, prin teme dedicate unor genuri și mijloace de exprimare atractive publicului tânăr: bandă desenată, muzică rock și folk, poezie, istoria artei, în care de reprezentările naționale sunt înțelese ca valori democratice, dimensiune europeană, influențe creative specifice unui spațiu de spiritualitate și limbaj comun

On Display Now

Perspective tematice

Narațiuni (muzicale) ale națiunii

Doru Ionescu

Narațiuni (literare) ale națiunii

Ion Bogdan Lefter

Narațiuni (istorico-muzeografice) ale națiunii

Cristian Vasile

Narațiuni (fotografice) ale națiunii

Adrian Cioflâncă

Narațiuni (grafice) ale națiunii

Dodo Niță

Narațiuni (fizionomice) ale națiunii

Adrian Majuru

products

Publication Store

All projects presented within PostModernism Museum are not merely objects exhibited but thoroughly documented initiatives.

În alți ani

Ziua Culturii Naționale